Futbol

AMAÇ; 
Futbol Kulubü SK Gençlik Geliştirme Program Koordinatörlüğü ile organik bir bütünlük içinde çalışmalarını yürütmek,
Çocukların erken yaşlarda futbolla tanışmalarını sağlamak,
Çocukların küçük yaşlarda sistemli ve disiplinli çalışmalar sonucunda futbol eğitimi almalarına yardımcı olmak,
Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmak,
Sosyal yaşamda kendi kendilerine yetebilen, topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasına katkıda bulunmak,
Çocuklara futbol oyununu sevdirmek, iyi bir taraftar ve futbolsever olmasını sağlamak,
Çocuklara Futbol Kulubü sevgisini ve ruhunu AŞILAMAK, 
Futbol okullarımızdaki yetenekli çocukları tespit etmek ve bu yetenekleri futbol yarışmacı takımlarımızın hizmetine sunmak,

İLKELER;
Futbol Kulubü SK Futbol Okulları, Futbol Okulları Koordinatörlüğünün belirlediği kalite standartlarına uygun tesislerde yapar,
Futbol Kulubü SK Futbol Okulları, Futbol Okulları Koordinatörlüğünün belirlediği işletici ve antrenör kriter talimatnamesini uygular,
Futbol Kulubü SK Futbol Okulları, Futbol Okulları teknik sorumlusunun hazırladığı eğitim programını uygular,
Futbol Kulubü Futbol Okulları periyodik olarak ve belirli aralıklarla işletici, antrenör ve eğitim programı kriterlerine uygunluğu denetlenir. 
Futbol Kulubü Futbol Okullarında Futbol Kulubü Spor Kulübünün Tescilli markası olan futbol giysileri kullanılır. 

HEDEFLER;
Futbol okullarından yarışmacı takımlarımıza yetenekli oyuncuların kazandırılması,
Futbol Kulubü futbol okulundan yarışmacı takımlara gelecek oyuncu sayısının her yıl artırılmasını sağlamak,
Çocukların Futbol Kulubü spor kulübü ile ÖZDEŞLEŞMESİ.

VİZYON;
Futbol Kulubü Futbol Okullarına gelen çocuklarımıza, yetenekleri doğrultusunda en mükemmel futbol eğitimi ve olanaklarını sunmak.  

MİSYON;
Futbol Okulu düzeyinde çocuklara yönelik çalışmalarda en yüksek kalitede futbol eğitimi vermek, çocuklara teknik ve sosyal alanda temsili yetenekleri kazandırmak.

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.